Exemple

1000 kr

min: 40 cm
max:1000 cm
min: 50 cm
max:270 cm

Välj färgkoder ifrån bild och ange också hur många du vill ha av en viss färg.
Pris: